Posty

Artystyczna sztuka obrazów energetycznych

Sztuka energetyczna jest jakąkolwiek formą sztuki, która przyjmuje rzeczywistość o innych wymiarach niż tylko te, które możemy zobaczyć, usłyszeć, czuć i dotykać, zapach i smak.
Wychowałem chrześcijanina, ale odkąd byłam dorosła, nie dostosowuję się do jednej religii. Wszystkie religie są przeze mnie przeze mnie, a wszyscy podzielają wspólną wiarę, wiara w wyższą moc. Właśnie postanowiłem ominąć wytworzony przez człowieka dogmat religijny związany z religią i idź prosto do Źródła, czynnika jednoczącego, który łączy nas wszystkich bez separatyzmu.
Pięć elementów - Ziemia, Ogień, Metal, Woda i Drewno - to także fazy, przez które porusza się "Chi". Energia, którą reprezentują te elementy, może być wykorzystana na dwa sposoby, jako produktywna lub niszcząca energia. Energia niszcząca energia związana z konkretnym elementem, która może być wykorzystana do obniżenia skutków spowodowanych przez inny element grupy. W ten sam sposób nadmiar energii jednego pierwiastka może być użyty…

Malarz Energii – obrazy energetyczne

Celem jest stworzenie magicznego obiektu, który ma prawo do zmiany świata.
Sztuka abstrakcyjna to współczesny styl malarstwa, który pokazuje język wizualny unikalny dla każdego twórcy abstrakcyjnego. Choć niektóre współczesne nie-reprezentacyjne abstrakcyjne dzieło mogą być chaotyczne lub abschlankowe, praca Jaison nawiązuje do przyrody i większego związku z wszechświatem. Dla Jaison, stwarzanie sztuki abstrakcyjnej jest wyrazistym środkiem do kreowania energii twórczej pozytywnymi emocjami, które odzwierciedlają wyższą wizję wewnątrz. Podczas podróży po abstrakcyjnym procesie malowania Cianelli poszukuje rytmu w tej chwili, aby znaleźć twórczą ekspresję, która przekazuje równowagę i piękno dla siebie. Ma nadzieję, że dzieli to piękno, pozytywnie wpływając na wizualne otoczenie życia ludzi.
Myślę, że wszystko jest możliwe, jeśli chcesz wierzyć w najgorsze możliwe rezultaty. To fakt, że słońce jest w aktywnym okresie słonecznych rozbłysków i niepokojów, osiągając szczyt w 2013 roku, a…

Wibracja i energia w obrazach energetycznych

Obrazy energetyczne Spirit Obrazy są wyjątkowe, trwa długo, są twoją energią, namawiane przez mnie i posypane farbą, ludźmi, liczbami, zwierzętami, przeszłymi życiami, przyszłością, wszystko się pojawia. Ale to nie powstrzymuje się tam ciągle idzie, a energia jest tam dla ciebie kiedy tylko chcesz lub potrzebujesz.
Gleizes był uważany za idealnego filozofa późnego XIX w. I początku XX wieku w Europie, a dokładniej w Francji. Jego teorie i traktaty z 1912 r. Na temat kubizmu dały mu sławną reputację w każdej artystycznej dyskusji. Ta reputacja pozwala mu działać ze znacznym wpływem, jeśli chodzi o styl plastyczny lub rytmiczny ruch sztuki w latach 1910 i 1920. Gleizes opublikował teorię ruchu, która jeszcze jednoznacznie określiła swoje teorie na temat psychologicznego, artystycznego wykorzystania ruchu w połączeniu z mentalnością, która powstaje przy rozważaniu ruchu. W swoich publikacjach powtarzał wielokrotnie, że kreacja ludzka oznacza całkowite zrzeczenie się zewnętrznych wrażeń.…